logovietviet

Liên Hệ

August 21, 2013
Giới Thiệu

logovietviet

– Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ DU LỊCH VIỆT VIỆT

– Tên giao dịch: VIET VIET TOURISM JSC

– Địa chỉ: 259 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7,  Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

– Điện thoại: (+84-28) 3526 7788

– Fax: (+84-28) 3848 1560

– EMail: info@vietviettourism.com

– Website: www.vietviettourism.com