gut1

Lễ lên đồng ở Hàn Quốc

August 18, 2015
Tin Tức Du Lịch

gut1Hàn Quốc gọi tín ngưỡng lên đồng là Musok (무속) và nghi lễ của tín ngưỡng lên đồng này là Gut (굿).

Hàn Quốc gọi tín ngưỡng lên đồng là Musok (무속) và nghi lễ của tín ngưỡng lên đồng này là Gut (굿).

gut1

Giờ đây, người ta coi lên đồng như một hành vi mê tín dị đoan, nhưng lên đồng đã từng là một tín ngưỡng truyền thống lâu đời của người Hàn Quốc. Họ tin rằng thần linh tồn tại trong mọi sự vật trên thế gian. Vậy nên, tại các nghi lễ cũng tế thần hoàng làng và thần canh giữ thổ công của gia đình mà người Việt Nam vẫn quen gọi là ‘ông công’ đều có sự xuất hiện của thầy đồng. Rồi những lúc gia đình gặp đại sự, chuyện buồn hay có người đau ốm, họ cũng tìm tới thầy đồng để xin hóa giải.

gut2

 

Điều này chứng tỏ rằng lên đồng là một loại tín ngưỡng dân gian có ý nghĩa và tầm quan trọng trong cuộc sống tâm linh của người dân Hàn Quốc.

Ở một số nơi (đặc biệt là các vùng nông thôn), người ta vẫn mời “bà đồng” về để cúng khi nhà có chuyện không may xảy ra.